Schrijven is het samenspel van autobiografie, overdrijven en verzinnen.

gretige lezer – niet jong, niet blits en geen speciaal beroep – meent toch te kunnen schrijven – schrijft om te begrijpen

Debuutroman


Haar gedachten zweven naar haar vader, naar vissen en roeien, naar het blauwe schilderij. Roeiers zitten met hun rug naar het doel, bedenkt ze, anders dan kanovaarders zien ze niet waar ze naartoe moeten. Of hij dat niet bedreigend vindt, heeft ze Joos ooit eens gevraagd. Waarop hij antwoordde dat hij zo niet denkt. ‘Wij willen gewoon ritmisch en harmonisch roeien, de punt van die boot zo snel en efficiënt mogelijk over de finish krijgen. Niks zo mooi als te voelen dat de boot loopt. Je moet natuurlijk wel op koers blijven. Maar waar je vandaan roeit is niet zo interessant en waar je naartoe gaat eigenlijk ook niet.’

Op donderdag 3 november ben ik van 15.00 tot 16.30 uur aanwezig in de Standaard Boekhandel van Lommel.

Rimpelingen

Alles wat je hier leest, is gebaseerd op de waarheid, wat niet wil zeggen dat alles waar is.


Brief aan minister Weyts

Beste mijnheer Weyts,  Een tijdje geleden bracht u de slecht uitvallende resultaten van de KOALA-test in vooral de grootsteden rechtsreeks in verband met het niet-spreken van het Nederlands in anderstalige gezinnen. U stelde zelfs voor daar financiële gevolgen aan te verbinden. Op uw website formuleert u het als volgt: “Enerzijds kunnen we de ouders proberen te stimuleren, maar naast…

Lees verder

Wat ik niet leerde

Wat ik niet leerde Ik leerde lopen, fietsen, zwemmenen achteruit parkeren -kunsten voor het leven. Ik leerde soep en confituur bereiden,brood en wafels bakken,dat heimwee zelden overgaat. Ik leerde houden van en afscheid nemen,kind en moeder zijn,dat de onrust niet zal wijken. Ik leerde rekenen en schrijven,spreken en lezen in een tweede taal,dat ik er…

Lees verder

Over schrijven

Na het verschijnen van Duiven komen altijd terug vroeg iemand hoe ik wist dat ik op pagina 226 zou eindigen. De vraag intrigeerde me. Ging dit over de inhoud, over het creatieve gedeelte van het schrijven, of over het technische ervan? Schrijven is immers niet alleen iets vertellen of verzinnen, het is ook een ambacht.Ik heb…

Lees verder

INGRID VANDERKRIEKEN