Schrijven is het samenspel van autobiografie, overdrijven en verzinnen.

gretige lezer – niet jong, niet blits en geen speciaal beroep – meent toch te kunnen schrijven – schrijft om te begrijpen

Debuutroman


Haar gedachten zweven naar haar vader, naar vissen en roeien, naar het blauwe schilderij. Roeiers zitten met hun rug naar het doel, bedenkt ze, anders dan kanovaarders zien ze niet waar ze naartoe moeten. Of hij dat niet bedreigend vindt, heeft ze Joos ooit eens gevraagd. Waarop hij antwoordde dat hij zo niet denkt. ‘Wij willen gewoon ritmisch en harmonisch roeien, de punt van die boot zo snel en efficiënt mogelijk over de finish krijgen. Niks zo mooi als te voelen dat de boot loopt. Je moet natuurlijk wel op koers blijven. Maar waar je vandaan roeit is niet zo interessant en waar je naartoe gaat eigenlijk ook niet.’

Rimpelingen

Alles wat je hier leest, is gebaseerd op de waarheid, wat niet wil zeggen dat alles waar is.


Illusie

  “Veel schrijfgenot” wenste hij me toen we afscheid namen. Waarmee hij bedoelde: schrijf je mening nog eens neer zodat we weer voer hebben voor discussie. Ik werd er ietwat treurig van. Hij weet niet hoe ik zwalp, dat ik niet weet wat ik nog mág denken, of ik nog wel zelfstandig kán denken. Kort…

Lees verder

Verkeerd gedacht

Te moe om te lezen zat ik afgelopen zondagavond onder een dekentje televisie te kijken. Naar Regi Pinxten en Sergio Herman, die samen langs de Camino del Norte in het noorden van Spanje op culinaire pelgrimstocht gingen. Normaal gezien houd ik niet van programma´s waarin de ene Bekende Vlaming met de andere optrekt, maar ik…

Lees verder

INGRID VANDERKRIEKEN